Sveiki atvykę į Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų biologijos mokytojų metodinio būrelio svetainę!

Straipsnis "Neįgalumo simptomai"
Straipsniu dalinasi Alina Kodikienė, biologijos mokytoja metodininkė iš Nemenčinės Gedimino gimnazijos.
2013-04-25
Neigalumo_simptomai_Maldeikiene_Veidas_2
Adobe Acrobat Document 3.3 MB

Jau veikia skaitmeninis įsivertinimo įrankis „Voratinklis“

2013-04-12

Vykdant ES remiamą Ugdymo plėtotės centro projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ yra sukurtas interaktyvus grafinis įrankis „Voratinklis“, skirtas mokymosi veiklos rezultatams ar pažangai (įsi)vertinti. „Voratinklis“ jau veikia projekto svetainėje ir sukurtose dalykų svetainėse: „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“, „Sauga ir sveikata 5–8 klasėms“ ir „Geografija 6–8 klasėms“.

Kaip sukurti skaitmeninį voratinklį, aprašyta dokumente „Skaitmeninio įsivertinimo įrankio „Voratinklis“ sukūrimo žingsniai“, o metodiniai patarimai, kaip juo naudotis, pateikti dokumente „Skaitmeninio įsivertinimo įrankio „Voratinklis“ panaudojimo metodinės rekomendacijos“.

UPC projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ informacija

Projekto „iTEC“ mokomieji scenarijai, technologinė strategija ir įrankiai Lietuvos mokytojams
2013-04-02
Projektas „iTEC“ – Europos Komisijos Bendrosios mokslo ir technologijų programos finansuojamas projektas. Projektą vykdo Švietimo informacinių technologijų centras.

Projektas siekia išbandyti žinomų ir naujai atsirandančių technologijų efektyvų taikymą pamokose. Projekto „ iTEC“ komanda tiria, kaip žinomos ir naujai atsirandančios technologijos gali būti efektyviai taikomos pamokose per ateinančius penkerius ar dešimt metų.

Projekto „iTEC“ tikslas – įvertinti technologijomis gristo mokymosi veiklą ir naujus metodus, kurie:

A) įtraukia mokytojus, mokinius ir suinteresuotus partnerius,

B) tinkami įvairioms šalims ir mokykloms, pasiekusioms skirtingus lygius IKT diegimo ir taikymo srityse,

C) suteikia projekto partneriams galimybę kurti tokias technologijas, kurias galima palyginti bei įvertinti.

Projektą sudaro penki etapai, kurių metu bandomi bei vertinami projekto „iTEC“ partnerių plėtojami mokomieji scenarijai, skirti ateities mokyklai.

Šiuo metu vyksta 4-ojo etapo projekto „iTEC“ scenarijų bandymai mokyklose. Pagrindinė atnaujintą informaciją rasite šiais adresais:

Bendra informacija apie projektą:

http://www.itc.smm.lt/?page_id=3456 ir http://www.emokymasis.com/itec-projektas.html

iTEC mokomieji scenarijai: http://www.emokymasis.com/mokomieji-scenarijai.html

Projekto technologinė strategija: http://www.emokymasis.com/technologin279-strategija.html

Naudingi įrankiai: http://www.emokymasis.com/kaip-303kelti-valdiklius-303-aplinkas.html

Daugiau informacijos teirautis:

Eugenijus Kurilovas, projekto vadovas, el. paštas: eugenijus.kurilovas@itc.smm.lt

Asta Buinevičiūtė, pedagoginė projekto koordinatorė, el. paštas: asta.buineviciute@itc.smm.lt

Virginija Birenienė, technologinė projekto koordinatorė, el. paštas: virginija.bireniene@gmail.com.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S 

 

DĖL NACIONALINIO RENGINIO „SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ BANGA PER LIETUVĄ“ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2013 m. sausio 31 d. Nr. V-95/V-60

Vilnius

 

Įgyvendindami Sveikatingumo metų visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1305 (Žin., 2012, Nr. 127-6404), 2 priemonę:

1. T v i r t i n a m e Nacionalinio renginio „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“ organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d a m e Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui organizuoti nacionalinį renginį „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“, vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintu tvarkos aprašu.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                   VYTENIS POVILAS ANDRIUKAITIS

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                                                DAINIUS PAVALKIS

 

2013-02-12

SAM Šviet įsak .doc
Microsoft Word Document 39.0 KB

Gerbiami biologijos mokytojai,

Siūlau Jums ir Jūsų mokiniams išbandyti Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto paruoštą testą-žaidimą „Kaip sveikai maitintis“ ir „Ką žinote apie druską“. Galima taip pat patalpinti šiuos testus savo mokyklos internetinėje svetainėje. Tegul mokiniai drąsiai išbando save.

 

Nuoroda į testą-žaidimą "Kaip sveikai maitinitis".

http://www.nmvrvi.lt/uploads/ma/mitybos_anketa2a.swf

 

Pagarbiai, Ana Pavilovič-Jančis

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos vyresn. mokytoja

 

2013-02-11

Testas-žaidimas "Ką žinote apie druską"
ka_zinote_apie_druska.pps
Microsoft Power Point Presentation 1.1 MB

46-osios biologijos olimpiados II turo įspūdžiai

2013 m. sausio 18 d. Vilniaus r. Marijampolio vidurinėje mokykloje įvyko 46-asis biologijos olimpiados II (rajoninis) etapas.

Į olimpiadą atvyko 56 mokiniai iš 9 gimnazijų, 15 vidurinių ir 6 pagrindinių mokyklų. Mokinius atlydėjo 30 mokytojų.

Mokytojai ir mokiniai turėjo galimybę apžiūrėti mokykloje turimų mokymo priemonių biologijos pamokoms parodą. Priemones pristatė ir apie jų pritaikymą papasakojo Tatjana Paškel, chemijos vyresnioji mokytoja ir Jūratė Taučiuvienė, biologijos vyresnioji mokytoja.

Kol mokiniai sprendė olimpiados užduotis su mokytojais bendravo Vilniaus r. švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sofija Ryžova. Mokyklos direktorė Jūratė Šidlauskienė supažindino mokytojus su mokykloje vykdoma veikla, pasidalino gerąja patirtimi. Jūratė Taučiuvienė, mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja pristatė 2013 m. VBE vertinimo naujoves, programos „Thinglink“ pritaikymo galimybes. Matematikos vyresnioji mokytoja Laura Šlenderytė papasakojo apie „Optivote“ sistemos panaudojimą biologijos pamokose apklausai, testavimui, pasiruošimui egzaminams. Mokytojai patys praktiškai jau yra išbande šią sistemą.

 

          

Tatjana Paškel,

Vilniaus r. Marijampolio vidurinės mokyklos

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2013-01-23

Pristatome vaizdo paskaitų sistemą ViPS

 

2013-01-09 

 

Švietimo portalas eMokykla bendradarbiaudamas su Kauno technologijų universitetu (KTU) pristato vaizdo paskaitų sistemą ViPS.

Vaizdo paskaitų sistema ViPS yra skirta paskaitų ir kitų renginių transliavimui internetu bei transliacijų įrašų saugojimui. Ji suteikia tokias galimybes:

  • Transliuoti vaizdo paskaitas, konferencijas ar kitus renginius realiu laiku.
  • Gauti atgalinį ryšį iš savo auditorijos – klausimų ar pasiūlymų.
  • Išsaugoti transliacijų įrašus, padaryti juos prieinamus visiems interneto vartotojams.
  • Dalintis žiniomis, pateikiant informaciją tiek garsinėmis (balsu) tiek vaizdinėmis priemonėmis (skaidrės).
  • Savo pranešimais pasiekti kur kas platesnę auditoriją.

Daugiau informacijos apie sistemą ir jau sukurtus vaizdo įrašus galite rasti ViPS svetainėje: https://vips.liedm.lt/

Portalo lankytojams norintiems prisijungti prie vaizdo paskaitų sistemos, siūlome užpildyti vartotojo registracijos formą. Patvirtinus formą, jums bus sukurtas vartotojas ViPS sistemoje ir el. laišku atsiųstos instrukcijos kaip naudotis sistema.

Kviečiame susipažinti su elektroniniu leidiniu

„Mokyklų sėkmės istorijos, įgyvendinant Mokyklos struktūros tobulinimo programą“

 

Mokyklos struktūros tobulinimo programa (toliau – MSTP) pradėta vykdyti 2006 metais. Jos tikslas – sudaryti prielaidas veiksmingai mokyklų veiklai. Šios programos svarbą rodo tai, kad ji sudarė sąlygas mokykloms kitaip pažvelgti į mokyklos valdymą ir įsivertinti esamų struktūrų veiksmingumą.

Mokinių skaičiaus mažėjimas, nulėmęs mokyklos vizijos pokytį ir sukėlęs daug viešų ir oficialių diskusijų, privertė pačias mokyklas išsiaiškinti, kokia tikroji jų valdymo situacija ir kaip jos galėtų veikti sudėtingomis sąlygomis.

Leidinyje  „Sėkmės istorijos, įgyvendinant Mokyklos struktūros tobulinimo programą“ pateikiamos dr. Sigito Vaitkevičiaus teorinės įžvalgos  apie  mokyklos  valdymo  kokybę,  pristatoma mokyklų, kurios  2011–2013 metais dalyvauja MSTP, patirtis. Tikimasi, kad leidinys bus naudingas ir kitoms Lietuvos mokykloms, siekiančioms patobulinti valdymą taip, kad jis geriau atitiktų jų strateginius tikslus.

IT skyriaus vedėjos pavaduotoja Irena Ramoškaitė

 

2012-12-20

Švietimo skyriaus vedėjo raštas...

dėl 2013-2015 metų atestacijos programų, 2013 metų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijų posėdžių grafikų ir mokytojų metodinės veiklos ataskaitų.

 

2012-12-20

Rastas_vadovams.pdf
Adobe Acrobat Document 297.9 KB

Projektas "Lyderių laikas 2"

 

Vilniaus rajono savivaldybėje yra įgyvendinanamas projektas „Lyderių laikas 2“. Projekto kūrybinės komandos koordinatorė yra Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, biologijos mokytojų metodinio būrelio koordinatorė Sofija Ryžova.

Kūrybinės komandos nariais yra Avižienių vidurinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė Nijolė Motiejūnienė ir Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos biologijos vyresnioji mokytoja Ana Pavilovič-Jančis. Jos nuolat dalyvauja projekto "Lyderių laikas 2" susitikimuose. Jų metu yra kūriamas unikalus Vilniaus rajono Savivaldybės lyderystės modelis, kurio tema "Efektyvus mokyklos valdymas ir ugdymo kokybės gerinimas".

 

Daugiau www.lyderiulaikas.lt

 

2012-10-25